Kom bij ons langs
&
vraag uw droominterieur op maat

Privacy Policy

Interieur De Beir hecht heel veel belang aan uw privacy.
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw informatie-aanvraag. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.
Daartoe zal hij zich richten tot:

Interieur De Beir
Grote Steenweg 29 - 9930 Lievegem
info@interieurdebeir.be - +32 478 78 14 80
BTW BE 0735.447.070

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan bovenstaand adres gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Interieur De Beir kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.interieurdebeir.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk www.interieurdebeir.be permanent te optimaliseren voor de gebruikers.